Husky Camp I/2019- první den

Severní pól jsme přijeli pokořiti, čtyři tými bylo nutno utvořiti.

Do vyrobených pasů s fotografiemi vlastními razítko bylo nutno obdržeti a tím expedici zahájiti.

Ještě pohyb v terénu je nutno potrénovati a s těmi, kteří nás tam dopraví, se řádně pomazliti.