Není tábor jako tábor-2019

Napsala: PhDr. Ing. Ludmila Malinová MBA

Je slunečné dopoledne a skupinky dětí plní jeden z úkolů  – společně vyrábějí svoji týmovou vlajku. Na první pohled tábor jako každý jiný. A přece jiný… Čím? Vedle dětí jsou plnohodnotnými táborníky i psi. Konkrétně 26 psů plemene sibiřský husky. Požádali jsme organizátorku těchto táborů o bližší náhled.

Jmenuji se Jana Henychová a více jak 20 let chovám a pracuji se psy siberian huskies. Vedle mushingu a dalších sportovních aktivit se moje mimozávodní činnost nasměrovala na práci s dětmi, kdy se v nich prostřednictvím zážitkové pedagogiky snažím se svými spolupracovníky, Luckou a Petrem, rozvíjet nejen obecně vztah ke zvířatům, konkrétně psům, ale i k sobě a také ostatním lidem. Rozhodla jsem se proto organizovat letní i podzimní dětské tábory, kterými prošlo více jak 300 dětí (a mnohé z nich se rády vracejí). Cílem těchto campů je zanechat v dětech nejen pěkné zážitky a dojmy, ale především se něco nového naučit, dozvědět se mnohé o sobě, ostatních a taky o psech a poznat, jaké to je pečovat a starat se o čtyřnohé kamarády. Jedná se nám především o rozvoj emoční inteligence u dětí a podporu klíčových dovedností a kompetencí pro život v rovině především sociálního rozvoje (význam a důležitost vzájemné komunikace, týmové práce, tolerance k odlišnostem osobnosti jiných dětí apod.) a morálního rozvoje (význam a tvorba hodnot, klíčových postojů a jejich projevů v chování lidí v rovině odpovědnosti ve vzájemných vztazích, sounáležitosti, spolehlivosti, respektování, etiky). A jak to konkrétně děláme?

Čím se určitě nelišíme od ostatních táborů, je táborová hra se svým ústředním tématem. V letošním roce jím bylo „Dobytí severního pólu“.  Nekladli jsme si malé cíle a kromě pólu geografického jsme se s dětmi snažili dobýt i ten vnitřní. Každý den se měli polárníci příležitost naučit něco o sobě samých a nesmírném potenciálu, který se v nich ukrývá. Společně jsme zkoumali sílu myšlenek: „Jak myslím, takový jsem a takový je svět a takové je všechno.“, možnosti zpracování vlastních prožitků: „Nevyjádřené emoce omezují moji svobodu.“, poselství dechu: „Nadechnout se mohu jedině v tomto okamžiku.“ a schopnost překonávat překážky: „Jediný, kdo mě může zastavit, jsem já sám.“.

Čím se pravděpodobně od ostatních táborů lišíme, je každodenní přítomnost psů, spolupráce s nimi na plnění úkolů, starost a péče o ně a především možnost se jich dotýkat, být s nimi v kontaktu, pozorovat je při jejich přirozených činnostech, vytvářet s nimi tým a taky si s nimi zkusit a především reálně zažít některé sportovní aktivity, zejména dogtrekking a canicross. Dotýkat se a být dotýkán je jedna ze základních lidských potřeb, bez doteku jak lidé, tak i zvířata strádají. Hodně dětí i v době poledního klidu byste našli ne na svých pokojích, ale v psinci, v objetí se svými vyvolenými čtyřnohými kamarády. Pes je nehodnotící a miluje svého člověka za všech okolností. To pozitivně ovlivňuje dětské prožívání, ale také vědomí sebe sama a vlastní hodnoty. Plemeno sibiřský husky je k takovémuto prožitku více než stvořené: huňatý kožich, mírumilovná povaha (zejména k dětem), oddanost a taky krásně orámované oči, kterým můžete svěřit i to nejtajnější tajemství. Mnoho dětí, které ke mně na tábory jezdí, má doma psa, většinou jednoho. Má tudíž jisté zkušenosti se čtyřnohým kamarádem, ale nevidí projevy jeho chování ve smečce, jak je tomu u nás. Na smečkovém chování psů už jen pouhým pozorováním můžeme krásně vnímat a následně demonstrovat význam a úlohu dělby práce, různé formy spolupráce a činností – hry, práce, učení, soupeření. Určitě významným prvkem mé smečky také je, že vedle mladých psů, aktivních, vyzrálých, jsou ve smečce i „důchodci“, resp. psi staří a přestárlí. A tak se děti mají možnost seznámit a vidět, jak a v čem je odlišná péče o ně, jak je nutné komunikovat s pejskem, který už nevidí nebo neslyší a jaký ještě mohou tito psi vést plnohodnotný život s člověkem, když je jejich věk a stav plně respektován.

Taky klademe při činnostech s dětmi velký důraz na mindfulness – princip plného vědomí a všímavosti k sobě i k okolí. Jedná se o prožívání života v přítomném okamžiku, vnímání sebe, svých předností, ale i nedostatků v konfrontaci s ostatními, vnímání sebe i okolí prostřednictvím smyslů, vnímání zvířete – psa jako přirozené součásti života s člověkem včetně všech kladů i záporů. V dnešní hektické době prošpikované informačními technologiemi je schopnost zpomalení, vytvoření času a prostoru pro vnímání, a zejména rozhodování, velmi důležitou a potřebnou schopností. Proto je celá řada činností a našich aktivit zaměřená na prožitek „právě tady a teď“ – uvědomění si, co právě dělám, jaké je moje okolí, co vidím, cítím, slyším, co vnímám, jaké jsou moje emoce a myšlenky.

Náplní našich táborů je také kreativní, tvůrčí činnost. Naše výtvarná činnost je většinou motivována psy a tak jsme v minulosti vyráběli psy z vlny, z korálků, vyráběli jsme papírové psí masky, vázali barevné pletené náramky a letos děti vyráběli dárky v podobě různých navlíkaných psích přívěsků na šňůrky.         Ostatně táborníci každý rok dostávají a chodí v jednotném, originálním tričku s motivy celotáborové hry. Tato trička se pomalu stávají i sběratelskou raritou a jen pár dětí se může pochlubit celým kompletem!

Zkrátka, každý den se něco podstatného děje a každým dnem se děti něco více naučí, něco více o sobě i druhých dozví a učíme se od nich i my. Když jsou jednotlivé turnusy v plném běhu, jsme v plném zápřahu i my a i všichni psi. Když tábory skončí, zavládne na Maxově klid. Ale v hlavách nás všech se už rodí nápady na příští rok. Zkrátka, je se na co těšit.

 

Letošní tábory podpořily firmy finančně i materiálově:

Manmat – český výrobce postrojů a vybavení pro psy,

Samohýl group a.s.- distributor produktů pro veterináře a petshopy, majitel petshopové sítě Zvěrokruh

YIT, zabývající se developerskými projekty od základů a od srdce! Společnost s finskými kořeny, průkopník ve vytváření lepšího a udržitelného prostředí pro spokojený život.

 

Veškeré informace naleznete na www.janahuskies.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *